Een Waddenmaaltijd

Opa Sippelaar heeft zijn visnetten gezet in de Waddenzee. Tim en zijn vader gaan mee om te kijken of opa iets gevangen heeft. Tamara is ook mee, die houdt ervan om in de nacht naar de sterren te kijken en de maan. Het is al schemerig als ze vertrekken naar het wad. Ze hebben zaklantaarns mee voor als het straks donker is. En opa Sippelaar heeft altijd zijn kompas bij zich voor als het plotseling mistig wordt. Ze zien al van ver dat er iets in het net zit, het beweegt heen en weer. Het zijn twee flinke rondvissen: harders. Opa is nu al blij! Maar ze vangen ook platvissen: een paar scharretjes, een schol en nog wat ouderwetse botjes.