Ameland streeft er naar zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie- en watervoorziening. Deze ambitie brengt veel ontwikkelingen. Zo heeft gemeente Ameland heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een educatief programma waarin Duurzaamheid centraal staat. In overleg met gemeente Ameland, de Amelander scholen, Convenant Duurzaam Ameland, Natuurcentrum Ameland en IVN is het educatieprogramma ‘Duurzaam Ameland’ voorbereid en opgesteld.

Dit onderwerp zal daarom een vaste plaats krijgen binnen ons lespakket. Ons tiende thema heeft als titel:’ Ameland en de toekomst’ gekregen.

Dit onderwerp roept veel vragen op en is vaak nog onbekend. Met behulp van onze tweeling en opa Sippelaar ontdekken de leerlingen op een eenvoudige en inzichtelijke wijze wat duurzaamheid is. Het programma bevat een combinatie van leren, ervaren en zelf in actie komen. Deze nuttige en effectieve werkwijze zal kennis, inzicht, bewustwording en vaardigheden ontwikkelen bij de eilander jeugd. Zij zijn immers de toekomst van Ameland.

‘Duurzaamheid’ is voor kinderen een ingewikkeld en breed begrip. Daarom zal het per groep een concrete onderverdeling krijgen:

Groep 5- Voeding
duurzame teelt, eilander product, gezondheid / JOGG, verpakkingen, zilte teelt

Groep 6 – Afval
afval scheiden, zwerfafval, jutten, composteren, afvalopruimers in de natuur

Groep 7 – Water
zoet en zout water, waterwinning / -zuivering, verspilling, overlast/klimaat, gezondheid / JOGG

Groep 8 – Energie
energietransitie (van fossiele naar duurzame brandstof), wonen, vroeger en nu, energieopwekking, transport

’n Groe’n Ameland,  we gaan d’r foar!

Maak hieronder keuze uit uw eigen klas. 

 

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Beeldmateriaal

Duurzame filmpjes

Schooltv – Hoe groeit een aardappel?

Klokuis – aardappelpootmachine

Klokhuis – Hoe worden aardappels verbouwd?

Scharrelkids – wormenhotel

Klokhuis – huishoudelijk afval

Klokhuis – huishoudelijk afval

Klokhuis – huishoudelijk afval

Huisjes boompje beestje - opnieuw gebruiken

NAM: hoe ontstaat aardgas?

Huis boompje beestje - water zuiveren

Klokhuis - plastic soep

de buitendienst – verpesten we de oceaan?

clipphanger – Wat is het broeikaseffect?

Klokhuis – grootste windmolen

klokhuis – bioplastic maken

NAM: hoe ontstaat aardgas?

Klokhuis - plastic soep

de buitendienst – verpesten we de oceaan?

clipphanger – Wat is het broeikaseffect?

Klokhuis – grootste windmolen

klokhuis – bioplastic maken