De latere Cammingha’s

Als Ritske Jelmera, de eerste heer van Ameland op 17 januari 1450 overlijdt is hij 67 jaar oud. Heel veel mensen sterven in de Middeleeuwen al als ze een jaar of 40 jaar zijn, dus Ritske Jelmera werd veel ouder dan de meeste mensen, zijn zoon Sascker was toen zelfs al overleden. Hij werd opgevolgd door zijn kleinzoons: Romke, Keimpe en Hayo.