Verkenning van de veerbootroute

Opa zit met een diepe denkrimpel aan tafel, zijn handen onder zijn kin, het hoofd gebogen. Als Tim en Tamara door het raam in zijn huisje naar binnen kijken, zien ze hem peinzen. Ze lopen behoedzaam naar binnen. Opa kijkt op, wrijft over zijn baard en zegt: “Ik zat na te denken over de vaargeul naar Ameland.